3. listopada 2023.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Minimiziraj
Izvještaji ogrjevne vrijednosti
Aktualno | Arhiva

IZVJEŠTAJI OGRJEVNE VRIJEDNOSTI PO MRS-u ZA 2011. GODINU


16.1.2012.
Objavljujemo Izvještaj  ogrjevne  vrijednosti po MRS-u  Kutina za 2011. godinu i Izvještaj ogrjevne vrijednosti  po MRS-u  Kozarec za 2011. godinu.


Broj čitanja: 16 ... Pročitajte više
 
Karakteristike prirodnog plina

Prirodni plin je energent bez boje, okusa i mirisa. Nije otrovan, lakši je od zraka i izgara plavim plamenom. Zapaljiv je i eksplozivan. Prije nego što uđe u distributivni sustav plinu se dodaje kemijsko sredstvo (odorans) jakog i karakterističnog mirisa, kako bi se u slučaju propusnosti osjetio.

Prema karakteristikama izgaranja, odnosno toplinskom toku koji plin ostvaruje na plameniku plin razlikujemo kako bi se standardizirala proizvodnja plinske opreme. Najčešća je sljedeća podjela:

 • Plinovi koji dobro izgaraju, lako se miješaju sa zrakom, izgaraju kratkim plavim plamenom, ne stvaraju čađu i ne dolazi do povrata plamena (gradski i koksni plin)
 • Plinovi koji izgaraju nešto duljim plamenom, izgaranjem nastaje ugljični monoksid (CO) i dolazi do odvajanja plamena od izlaza sapnice (prirodni plin)
 • Plinovi koji se lošije miješaju sa zrakom, vrhovi plamena su žute boje i izgaranjem se stvara čađa (ukapljeni naftni plin)

Moslavina Plin d.o.o. u distribucijskoj mreži koristi isključivo prirodni ili zemljani plin. Riječ je o fosilnom gorivu koje se najvećim dijelom ( 85 do 95 %) sastoji od metan (CH4), a to je najjednostavniji ugljikovodik bez mirisa i okusa. Nezapaljiv je, ali eksplozivan. Preostali udio su složeniji ugljikovodici, dušik (N) i ugljični dioksid(CO2). Najveći problem su upotrebi tog plina predstavlja nejednak udio metana ovisno o izvorištu pa je tako u ruskom plinu ima oko 98 % metana, a u nizozemskom 80 do 85 %.

Informacije o plinu

Plin je jedno od agregatnih stanja tvari u prirodi. U tom stanju molekule imaju dovoljnu unutarnju energiju da se oslobode iz stabilne strukture. Temperatura pri kojoj dobivaju tu energiju i prelaze u plinovito stanje naziva se vrelište. Za jednostavnije prikazivanje ponašanja plinova koriste se idealni plinovi koji ne postoje u prirodi. Stvarni se plinovi pod određenim uvjetima ponašaju kao idealni pa uz te uvjete sve jednadžbe koje vrijede za idealne plinove možemo koristiti i za stvarne.
Najčešće se koriste u sustavima grijanja i pripreme tople vode, proizvodnji električne i toplinske energije te u motorima s unutrašnjim izgaranjem.
Kao i svako drugo fosilno gorivo i prirodni plin ima ograničene zalihe. Procjene su današnje da bi zalihe prirodnog plina uz sadašnju razinu iskorištavanja mogle potrajati još stotinjak godina.

Prednosti prirodnog plina


 • ekološki prihvatljiv
 • visoki stupanj korisnosti
 • široki spektar upotrebe
 • lako i jednostavno dovođenje do potrošača
 • plaćanje prema potrošnji
 • instalacije zauzimaju malo prostora
 • nepotrebna je nabava goriva unaprijed
 • nema izdataka za spremnik goriva
 • optimalno reguliranje temperature
 • manji investicijski troškovi
 • niska emisija štetnih tvari


Osnovna svojstva prirodnog plina

Pri standardnom stanju:

Gornja ogrjevna vrijednost Hg= 10,28 kWh/m3 (37,010 MJ/m3)
Donja ogrjevna vrijednost Hd= 9.26 kWh/m3 (33,338 MJ/m3)
Gornji Wobbeov broj Wg= 13,6 kWh/m3 (49,0MJ/m3)
Gustoća R= 0,731 kg/m3
Relativna gustoća D= 0,57 (lakši od zraka)
Molarna masa M= 16,32 kg/mol
Udio CO2 u dimnim plinovima CO2max= 11,84 %
Područje eksplozivnosti u zraku        5 – 15 %
Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.