19. siječnja 2022.
Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Minimiziraj
Kvaliteta prirodnog plina

1.    PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima opskrbe plinom (NN br. 50/18).

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila distribucijskog sustava (NN br. 50/18) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb. Izvještaj o kvaliteti plina izrađuje ovlaštena mjeriteljska kuća, a kvaliteta plina prati se uzimanjem uzoraka s ulaza u distribucijski sustav: MRS KUTINA  i MRS OKOLI.

Sukladno čl. 57. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18) Moslavina Plin d.o.o. u svojstvu operatora distribucijskog sustava objavljuje na internetskoj stranici polumjesečno izvješće o kvaliteti plina kako slijedi:

Siječanj:
Kutina 15012019.pdf   Okoli 15012019.pdf
Kutina 31012019.pdf   Okoli 31012019.pdf

Veljača
Kutina 15022019.pdf   Okoli 15022019.pdf
Kutina 28022019.pdf   Okoli 28022019.pdf

Ožujak
Kutina 15032019.pdf   Okoli 15032019.pdf
Kutina 31012019.pdf   Okoli 31032019.pdf

Travanj
Kutina 15042019.pdf   Okoli 15042019.pdf
Kutina 30042019.pdf   Okoli 30042019.pdf

Svibanj
Kutina 15052019.pdf   Okoli 15052019.pdf
Kutina 31052019.pdf   Okoli 31052019.pdf

Lipanj
Kutina 15062019.pdf   Okoli 15062019.pdf
Kutina 30062019.pdf   Okoli 30062019.pdf

Srpanj
Kutina 15072019.pdf   Okoli 15072019.pdf
Kutina 31072019.pdf   Okoli 31072019.pdf

Kolovoz
Kutina 15082019.pdf   Okoli 15082019.pdf
Kutina 31082019.pdf   Okoli 31082019.pdf

Rujan
Kutina 15092019.pdf   Okoli 15092019.pdf
Kutina 30092019.pdf   Okoli 30092019.pdf

NAPOMENA!

od 10. mjeseca 2019. godine državi operator plinskog transportnog sustava PLINACRO d.o.o. na
svojim internetskim stranicama redovito objavljuje izvješće o kvaliteti - PlinaCRO


3.  UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh).

Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokružene na šest decimalna mjesta.

Izvještaj o kvaliteti plina za 2018. godinu


Siječanj:
Kutina 15012018.pdf   Okoli 15012018.pdf
Kutina 31012018.pdf   Okoli 31012018.pdf


Veljača

Ožujak
Kutina 15032018.pdf   Okoli 15032018.pdf
Kutina 31032018.pdf   Okoli 31032018.pdf

Travanj
Kutina 15042018.pdf   Okoli 15042018.pdf
Kutina 30042018.pdf   Okoli 30042018.pdf

Svibanj
Kutina 15052018.pdf   Okoli 15052018.pdf
Kutina 31052018.pdf   Okoli 31052018.pdf

Lipanj
Kutina 15062018.pdf   Okoli 15062018.pdf
Kutina 30062018.pdf   Okoli 30062018.pdf

Srpanj
Kutina 15072018.pdf   Okoli 15072018.pdf
Kutina 31072018.pdf   Okoli 31072018.pdf

Kolovoz
Kutina 15082018.pdf   Okoli 15082018.pdf
Kutina 31082018.pdf   Okoli 31082018.pdf

Rujan
Kutina 15092018.pdf   Okoli 15092018.pdf
Kutina 30092018.pdf   Okoli 30092018.pdf

Listopad
Kutina 15102018.pdf   Okoli 15102018.pdf
Kutina 31102018.pdf   Okoli 31102018.pdf

Studeni
Kutina 15112018.pdf   Okoli 15112018.pdf
Kutina 30112018.pdf   Okoli 30112018.pdf

Prosinac
Kutina 15122018.pdf   Okoli 15122018.pdf
Kutina 31122018.pdf   Okoli 31122018.pdf

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.