3. listopada 2023.
Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

POSTUPAK PRIKLJUČENJA
I. ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKU MREŽU

Zahtjev se može ispuniti:

  1. U  prostorijama Moslavina Plin, Trg kraja Tomislava 6, Kutina
  2. ili na klikni ovdje.

Molbu se može podnijeti svaki radni dan u periodu od 7.00 do 15.00

Od dokumentacije pripremite:

-PRESLIKU AKTA O ODOBRENOM GRAĐENJUbez ovog dokumenta priključenje NIJE MOGUĆE.

Za već izgrađene građevine: –  kopiju pravomoćne građevinske dozvoli, ili

-  kopiju rješenja o uvjetima građenja, ili

-  kopiju potvrde glavnog projekta, ili

-  kopiju izvedenog stanja, ili

-  kopiju potvrde izvedenog stanja

(dokument izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša)

Za građevine izgrađene prije 15. veljača 1968 – kopija uvjerenja Državne geodetske uprave da je građevina evidentirana u katastru, (dokument izdaje Područni ured za katastar)

-DOKAZ O VLASNIŠTVU – Kopija vlasničkog lista ne stariji od 1 mjesec (izdaje da Gruntovnica), kopiju kupoprodajnog ugovora za nekretninu.

-KOPIJA KATASTARSKOG PLANA  - ne stariji od 6 mjeseci (dokument izdaje Područni ured za katastar)

- STROJARSKI PROJEKT PLINSKE INSTLACIJE – dokument izrađuju ovlašteni inženjeri strojarstva prema (jedan primjerak ostaje trajno u arhivi Moslavina Plin d.o.o.)

- POPIS STAMBENIH I/ILI POSLOVNIH JEDINICA – za višestambene i/ili poslovne građevine – elaborat o etažiranju

- PUNOMOĆ ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA Ukoliko u vašu korist priključenje ugovara druga pravna ili fizička osoba (dokument mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)

- SUGLASNOST ZA PRIKLJUČENJE – za potrošače sa područja Grad Kutine naknada za priključenje iznosi 1.500,00 kn i ona se plaća u Moslavina Plin, dok su potrošači sa područja općine Popovače i općine Velike Ludine dužni dostaviti suglasnost za spajanje na postojeću plinsku mrežu (dokument izdaju Općine prema mjestu stanovanja)

II. IZRADA PONUDE I SKLAPANJE UGOVORA

Po zaprimljenom zahtjevu kontaktirat ćemo Vas i dogovoriti izlazak našeg djelatnika koji će odrediti tehničko rješenje kućnog priključka za Vaš objekt. Na osnovu izvida na terenu izradit ćemo Vam troškovnik i ugovor.

Za vašu informaciju cijena kućnog priključka do 15 metara dužine iznosi cca  2.850,00 kuna bez građevinskih radova (možete ih izvesti u vlastitoj režiji), energetske suglasnosti i naknade za priključenje, dok je cijena mjerno-regulacijskog seta cca 3.200,00 kn sa brojilom G-4.

III. IZGRADNJA PLINSKOG PRIKLJUČKA I MJERNO-REGULACIJSKOG SETA

Nakon uplate za izvođenje plinskog priključka, uplate naknade za izgradnju plinske mreže, te sklapanja Ugovora o izgradnji plinskog priključka i Ugovora o izgradnji mjerno-regulacijskog seta, izdat ćemo radni nalog za izvođenje kućnog priključka.

IV. UGRADNJA MJERNO-REGULACIJSKOG SETA

Po završetku radova na mjerenom djelu plinske instalacije, ovlašteni plinoinstalater mora prijaviti unutarnju instalaciju. Podnosi pismenu prijavu o završetku radova, atestnu dokumentaciju za ugrađeni materijal, popis ispravnih spojenih plinska trošili, ispitne izvještaje za izgrađenu instalaciju te atest dimnjačara za trošila koja su spojena na dimnjak. Ukoliko su zadovoljeni svi navedeni uvjeti pristupit će se montaži  mjerno-regulacijskog seta, ispitivanju plinske instalacije i puštanju plina.

V. POTPIS UGOVORA O OPSKRBI

Nakon što postanete korisnik prirodnog plina dužni ste potpisati ugovor o Opskrbi prirodnim plinom.

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.