3. listopada 2023.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Minimiziraj
IZMJEŠTANJE KUĆNOG PLINSKOG PRIKLJUČKA

I. ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKU MREŽU

Zahtjev se može ispuniti:

  1. U  prostorijama Moslavina Plin, Trg kraja Tomislava 6, Kutina
  2. ili na klikni ovdje

Molbu se može podnijeti svaki radni dan u periodu od 7.00 do 15.00

U slučaju da se dograđuje građevina tako da dio građevine prelazi preko kućnog priključka obavezno je izmještanje kućnog priključka – MJESTO PRIKLJUČENJA NA GRAĐEVINU (KUĆNI ORMARIĆ) NE SMIJE BITI ZATVOREN ILI UNUTAR GRAĐEVINE.

Radove na izmještanju kućnog priključka isključivo izvodi Moslavina Plin, dok rekonstrukciju unutarnje instalacije izvodi ovlašteni plinoinstalater, ovlaštenom od strane Moslavina Plin,

Od dokumentacije pripremite:

- STROJARSKI PROJEKT PLINSKE INSTLACIJE – dokument izrađuju ovlašteni inženjeri strojarstva prema (jedan primjerak ostaje trajno u arhivi Moslavina Plin)

II. IZRADA PONUDE I SKLAPANJE UGOVORA

Po zaprimljenom zahtjevu kontaktirat ćemo Vas i dogovoriti izlazak našeg djelatnika koji će odrediti tehničko rješenje kućnog priključka za Vaš objekt. Na osnovu izvida na terenu izradit ćemo Vam troškovnik i ugovor.

III. IZGRADNJA PLINSKOG PRIKLJUČKA I MJERNO-REGULACIJSKOG SETA

Nakon uplate za izvođenje radova izmještanja plinskog priključka, te sklapanja Ugovora o izmještanju plinskog priključka, izdat ćemo radni nalog za izvođenje kućnog priključka.

IV.  IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE PLINSKE INSTALACIJE

Prema dogovoru sa ovlaštenim plinoinstalaterom, ovlaštenom od strane Moslavina Plin, koji treba prije početka radova prijaviti radove i zatražiti privremeno zatvaranje plina i privremeno skinuo plinomjer.

V. UGRADNJA MJERNO-REGULACIJSKOG SETA

Po završetku radova na mjerenom djelu plinske instalacije, ovlašteni plinoinstalater mora prijaviti unutarnju instalaciju. Podnosi pismenu prijavu o završetku radova, atestnu dokumentaciju za ugrađeni materijal, popis ispravnih spojenih plinska trošili, ispitne izvještaje za izgrađenu instalaciju te atest dimnjačara za trošila koja su spojena na dimnjak. Ukoliko su zadovoljeni svi navedeni uvjeti pristupit će se montaži  mjerno-regulacijskog seta, ispitivanju plinske instalacije i puštanju plina.

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.