3. listopada 2023.
Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

ZAHTJEV ZA UGRADNJU DODTANOG PLINOMJERA

Zahtjev se može ispuniti:

  1. U  prostorijama Moslavina Plin, Trg kraja Tomislava 6, Kutina
  2. ili na klikni ovdje.

Molbu se može podnijeti svaki radni dan u periodu od 7.00 do 15.00

Od dokumentacije pripremite:

-    PRESLIKU AKTA O ODOBRENOM GRAĐENJUbez ovog dokumenta priključenje NIJE MOGUĆE

-  Za već izgrađene građevine: –  kopiju pravomoćne građevinske dozvoli, ili

-  kopiju rješenja o uvjetima građenja, ili

-  kopiju potvrde glavnog projekta, ili

-  kopiju izvedenog stanja, ili

-  kopiju potvrde izvedenog stanja

            (dokument izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša)

-  Za građevine izgrađene prije 15. veljača 1968 – kopija uvjerenja Državne geodetske uprave da je građevina evidentirana u katastru, (dokument izdaje Područni ured za katastar)

-   DOKAZ O VLASNIŠTVU – Kopija vlasničkog lista ne stariji od 1 mjesec (izdaje da Gruntovnica)

-   KOPIJA KATASTARSKOG PLANA  - ne stariji od 6 mjeseci (dokument izdaje Područni ured za katastar)

-   STROJARSKI PROJEKT PLINSKE INSTLACIJE – dokument izrađuju ovlašteni inženjeri strojarstva prema (jedan primjerak ostaje trajno u arhivi Moslavina Plin d.o.o.)

-   POPIS STAMBENIH I/ILI POSLOVNIH JEDINICA – za višestambene i/ili poslovne građevine – elaborat o etažiranju

-   PUNOMOĆ ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA Ukoliko u vašu korist priključenje ugovara druga pravna ili fizička osoba (dokument mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)

-   SUGLASNOST ZA PRIKLJUČENJE – za potrošače sa područja općine Popovače i općine Velike Ludine dužni su dostaviti suglasnost za spajanje na postojeću plinsku mrežu (dokument izdaju Općine prema mjestu stanovanja)

II. IZRADA PONUDE I SKLAPANJE UGOVORA

Po zaprimljenom zahtjevu kontaktirat ćemo Vas i dogovoriti izlazak našeg djelatnika koji će odrediti tehničko rješenje kućnog priključka za Vaš objekt. Na osnovu izvida na terenu izradit ćemo Vam troškovnik i ugovor.

 III. UGRADNJA DODATNOG PLINMOJERA

Po završetku radova na mjerenom djelu plinske instalacije, ovlašteni plinoinstalater mora prijaviti unutarnju instalaciju. Podnosi pismenu prijavu o završetku radova, atestnu dokumentaciju za ugrađeni materijal, popis ispravnih spojenih plinska trošili, ispitne izvještaje za izgrađenu instalaciju te atest dimnjačara za trošila koja su spojena na dimnjak. Ukoliko su zadovoljeni svi navedeni uvjeti pristupit će se montaži  dodatnog plinomjera, ispitivanju plinske instalacije i puštanju plina.

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.