3. listopada 2023.
Tijek priključenja

 

 

 • I. Zahtjev za priključenje na plinsku mrežu
  Zahtjev se može ispuniti:
  • U prostorijama Moslavina Plin, Trg kraja Tomislava 6, Kutina
  • Ili odmah ovdje

  Molbu se može podnijeti svaki radni dan u periodu od 7.00 do 15.00
  Od dokumentacije pripremite:
  • dokaz o vlasništvu
  • presliku katastarske podloge (ne stariju od 6 mjeseci)
  • opis plinofikacije građevine
  • presliku akta o odobrenom građenju
  • popis stambenih i/ili poslovnih jedinica
  • punomoć za podnošenje zahtjeva

 • II. Izrada ponude i sklapanje ugovora
  Po zaprimljenom zahtjevu kontaktirat ćemo Vas i dogovoriti izlazak našeg djelatnika koji će odrediti tehničko rješenje kućnog priključka za Vaš objekt. Na osnovu izvida na terenu izradit ćemo Vam troškovnik i ugovor.

 • III. Izgradnja plinskog priključka i mjerno-regulacijskog seta
  Nakon uplate za izvođenje plinskog priključka, uplate naknade za izgradnju plinske mreže, te sklapanja Ugovora o izgradnji plinskog priključka i Ugovora o izgradnji mjerno-regulacijskog seta, izdat ćemo radni nalog za izvođenje kućnog priključka.

 • IV. Ugradnja mjerno-regulacijskog seta. Po završetku radova na mjerenom djelu plinske instalacije, ovlašteni plinoinstalater mora prijaviti unutarnju instalaciju. Podnosi pismenu prijavu o završetku radova, atestnu dokumentaciju te ispitne izvještaje za izgrađenu instalaciju.
Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.