3. listopada 2023.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Promjena vlasništva

Prilikom promjene vlasništva poslovnog ili stambenog prostora ili objekta potrošači koji koriste uslugu distribucije i opskrbe prirodnim plinom distributera Moslavine plina obvezni su osobno (kupac , prodavatelj ili obje stranke) doći u sjedište distributera tj na adresu Trg Kralja Tomislava 6,Kutina te dostaviti potrebnu dokumentaciju ovisno o stjecanju vlasništva. Pod istim se podrazumijeva Ugovor o kupoprodaji nekretnine, Ugovor o darivanju, Ugovor o doživotnom uzdržavanju i dr. Prilikom prijenosa vlasništva kupac će biti upoznat sa stanjem dugovanja na potrošnom mjestu koje se mora podmiriti kako bi se mogao izvršiti prijenos vlasništva. Ukoliko na potrošnom mjestu postoji dugovanje nad kojim je pokrenuta sudska ili javnobilježnička ovrha, a prodavatelj isto nije podmirio, kupac preuzima sve obveze o podmirenju neutuženog iznosa dugovanja, a sukladno čl. 452 Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91) koji glasi:

Pristupanje dugu u slučaju preuzimanja neke imovinske cjeline
  • 1) Osoba na koju prijeđe na temelju ugovora neka imovinska cjelina (poduzeće i sl) pojedinca ili pravne osobe,ili dio te cjeline, odgovara za dugove koji se odnose na tu cjelinu, odnosno na njezin dio,pored dosadašnjeg imatelja i solidarno s njim, ali samo do vrijednosti njezine aktive.
  • 2) Nema pravni učinak prema vjerovnicima odredba ugovora kojom bi se isključivala ili ograničavala odgovornost utvrđena u stavku 1. ovog članka.“
Moslavina plin Kutina
Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.