3. listopada 2023.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Minimiziraj
PREGLEDI UNUTRANJE PLINSKE INSTALACIJE

Pregledi unutarnjih plinskih instalacija regulirani su na temelju slijedećih propisa:

  • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)
  • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
  • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
  • Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl.list 10/90 i 52/90)
  • Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija (HSUP - P 601.111)
  • Tehnički propis za plinske instalacije (HSUP – P 600)
  • Tehnička pravila za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih postrojenja za proizvodnju energije (HSUP - P 650)

Rokovi ispitivanja plinskih instalacija od uličnog plinovoda do trošila, te samo trošila tijekom upotrebe su sljedeći:

Ø  Kućanstvo – najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok

Ø  Obrti i mala gospodarstva, tehnološka postrojenja – najmanje jednom u 5 godina

Ispitivanje plinske instalacija smije vršiti isključivo stručno osposobljeni djelatnik sa važećim ovlaštenjem. Vlasnik ili korisnik objekta dužni su prijaviti svaku primijećenu neispravnost  (blokadu plinomjera, propuštanje plina, neispravnost ili oštećenje plinske instalacije).

CIJENE REDOVNOG ISPITIVANJA PLINSKIH INSTALACIJA 

KUĆANSTVO

Cijena periodičkog pregleda je određena cijenikom nestandardnih usluga.

Ukoliko imate sklopljen Ugovor o pružanju i financiranju usluge održavanja (pregleda, servisiranje i popravke –zamjene)  kućnog priključka i pregledu unutarnje plinske instalacije trošak periodička pregleda naplatiti ćemo iz već uplaćenog iznosa.

Ukoliko nemate sklopljen navedeni ugovor, za trošak periodičnog pregleda izdati ćemo vam račun.

PODUZETNIŠTVO

Cijena periodičkog pregleda ovisi o veličine plinske instalacije i instalirane snage plinskih trošila korisnika.

Po zaprimljenom zahtjevu i izvida na terenu, priprema se troškovnik za pregled plinske instalacije, te se po dostavljenoj narudžbenici pristupa postupku ispitivanja.

O ispravnosti ispitane vaše plinske instalacije i trošila ovlašteni ispitivač izdaje uvjerenje.
Predmetno uvjerenje dužni ste čuvati i pokazati na zahtjev nadležne inspekcije.

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.