3. listopada 2023.
Ovlašteni izvođači
OVLAŠTENI IZVOĐAČI PRIKLJUČAKA:

Pravilnik o davanju ovlaštenja za izvođenje priključaka.pdf


Na distribucijskom području ODS MOSLAVINA PLIN radove mogu izvoditi isključivo izvođači
koji posjeduju ovlaštenje izdano od strane ODS MOSLAVINA PLIN

Pravilnik o davanju ovlaštenja za izvođenje mjerenog dijela plinskih instalacija.pdf


PLINOINSTALATER MJERENOG DIJELA PLINSKE INSTALACIJE:


Termo Central Batković d.o.o.,  Šartovačka ulica 16 A, Kutina,  098 500 62 64

Obrt EMB-BAKOVIĆ, I.G.Kovačića 81, Kutina, 098 939 55 74

MS Energy Consulting d.o.o., Kralja Zvonimira 6, Kutina, 098 261 555

ITR-FRIGO d.o.o., Milke Trnine 18, Ivanić Grad, 01 2883 104

MI MARIS d.o.o., Ulica 65 bataljuna ZNG 15, Ivanić Grad, 01 2641 800

Servis Dionis j.d.o.o., Brdovita 104, Kutina, 095 1995 859

PTM j.d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 117, Doljani, 098 987 2824

DELTA-EKOS d.o.o., Dalmatinska 20, Novska, 091 513 03 33

TERMO EXPERT d.o.o., Jadranska 39, Slavonski Brod, 095 400 25 00

Instalacije Katinić, Zagrebačka ulica 140, Gornja Gračenica, 098 901 82 39

CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA,  099 639 18 44


OVLAŠTENI IZVOĐAČI PLINSKIH PRIKLJUČAKA:
1.  CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA, tel: 099 639 18 44
2.  INSTALACIJE "KATINIĆ", Zagrebačka 137 a, GORNJA GRAČENICA, tel: 098-901 82
3. ĆORKOVIĆ – PUTAK USLUGE j.d.o.o., Vladimira Nazora 182. Kutina, tel: 099-480 7011PLINOSERVISERI:

TEHNOTERM JELANČIĆ d.o.o., Kutinska Lipa 116, Kutina, 091 500 6264
TERMOCENTRAL BATKOVIĆ, Šaratovačka ulica 16 a, Kutina, 098/1929 726
SERVIS DIONIS j.d.o.o. Brdovita 104, KUTINA , 095 1995 859
CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA, tel: 099-639 1844

SERVIS DIONIS j.d.o.o. Brdovita 104, KUTINA , 095 1995 859

CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA, tel: 099-639 1844

EMB – BAKOVIĆ, I.G. Kovačića 81., Kutina, tel: 098/939 5574


POPIS OVLAŠTENIH DIMNJAČARA:

  1. NADLEŽNI DIMNJAČAR KUTINA - MIVEGRA d.o.o., Predavčeva 12, Ivanić-Grad, 01/882-498, 098/323-622

  2. NADLEŽNI DIMNJAČAR POPOVAČA- KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. - Kutinska 12, 044 353 592

  3. NADLEŽNI DIMNJAČAR VELIKA LUDINA - MIVEGRA d.o.o., Predavčeva 12, Ivanić-Grad, 01/882-498, 098/323-622

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.