6. prosinca 2022.
Ovlašteni izvođači
OVLAŠTENI IZVOĐAČI PRIKLJUČAKA:

Pravilnik o davanju ovlaštenja za izvođenje priključaka.pdf


Na distribucijskom području ODS MOSLAVINA PLIN radove mogu izvoditi isključivo izvođači
koji posjeduju ovlaštenje izdano od strane ODS MOSLAVINA PLIN

Pravilnik o davanju ovlaštenja za izvođenje mjerenog dijela plinskih instalacija.pdf

PROJEKTANTI UNUTARNJIH INSTALACIJA I PLINSKIH PRIKLJUČAKA::

1.  VALSIL d.o.o. – Dubrovačka 2, Neboder, Kutina, 682 – 661
2.  ALPHA ENGINEERIN j.d.o.o. – Mate Lovraka 10, Popovača, 098/9964 776
3.  EXPERT LINE d.o.o.,  Josipa J. Strossmayera 174., Virovitica, 098/608 173


PLINOINSTALATER MJERENOG DIJELA PLINSKE INSTALACIJE:

1.  CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA,  tel: 099 639 18 44
2.  INSTALACIJE "KATINIĆ", Zagrebačka 137 a, GORNJA GRAČENICA, tel: 098-901 82 39
3.  TERMO-CENTAL BATKOVIĆ d.o.o.,  Šartovačka ulica 16/A, Kutina, 098 192 9726
4.  ITR-FRIGO d.o.o., Milke Trnine 18., Ivanić Grad, tel: 01/2883-104
5.  KONSPEKT d.o.o., Bednjanska 8A, Zagreb, tel: 01/6171-890
6.  EMB – BAKOVIĆ, I.G. Kovačića 81., Kutina, tel: 098/939 5574
7.  MS Energy Consulting d.o.o., Kralja Zvonimira 6., Kutina, tel: 098/ 261 555


OVLAŠTENI IZVOĐAČI PLINSKIH PRIKLJUČAKA:
1.  CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA, tel: 099 639 18 44
2.  INSTALACIJE "KATINIĆ", Zagrebačka 137 a, GORNJA GRAČENICA, tel: 098-901 82
3. ĆORKOVIĆ – PUTAK USLUGE j.d.o.o., Vladimira Nazora 182. Kutina, tel: 099-480 7011PLINOSERVISERI:

TEHNOTERM JELANČIĆ d.o.o., Kutinska Lipa 116, Kutina, 099 500 6264
TERMOCENTRAL BATKOVIĆ, Šaratovačka ulica 16 a, Kutina, 098/1929 726
SERVIS DIONIS j.d.o.o. Brdovita 104, KUTINA , 095 1995 859
CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA, tel: 099-639 1844

SERVIS DIONIS j.d.o.o. Brdovita 104, KUTINA , 095 1995 859

CIK-CAK ART j.d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA, tel: 099-639 1844

EMB – BAKOVIĆ, I.G. Kovačića 81., Kutina, tel: 098/939 5574


POPIS OVLAŠTENIH DIMNJAČARA:

  1. NADLEŽNI DIMNJAČAR KUTINA - MIVEGRA d.o.o., Predavčeva 12, Ivanić-Grad, 01/882-498, 098/323-622

  2. NADLEŽNI DIMNJAČAR POPOVAČA 
    DIMKO
    “ iz Podbrđa pokriva dimnjačarsko područje naselja : Popovača, Potok, Voloder, Podbrđe, Donja Jelenska, Moslavačka Slatina, 099/668-6509
    ŠTOSER d.o.o. „ iz Donje Gračenice pokriva dimnjačarsko područje područje naselja : Donja Gračenica, Gornja Gračenica,Ciglenica, Osekovo, Stružec, Gornja Jelenska, Donja Vlahinička, 099/789-6019

  3. NADLEŽNI DIMNJAČAR VELIKA LUDINA - MIVEGRA d.o.o., Predavčeva 12, Ivanić-Grad, 01/882-498, 098/323-622

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.