24. lipnja 2021.
Ovlašteni izvođači
OVLAŠTENI IZVOĐAČI PRIKLJUČAKA:

Pravilnik o davanju ovlaštenja za izvođenje priključaka.pdf

Moslavina plin, Kutina, jedina je ovlaštena za izradu kućnog plinskog priključka.

Na distributvinom području Moslavina Plin može izvoditi osim
Moslavina Plin, isključivo izvođač OVLAŠTEN od strane Moslavina Plin

Pravilnik o davanju ovlaštenja za izvođenje mjerenog dijela plinskih instalacija.pdf

PROJEKTANTI:

VALSIL d.o.o. – Dubrovačka 2, Neboder, Kutina,   682 – 661
AKOMA  d.o.o.  – Miroslava Krleže 160,  Bjelovar, 092/1697 397 ili  092/1810 896
ALPHA ENGINEERIN j.d.o.o. – Mate Lovraka 10, Popovača, 098/9964 776PLINOINSTALATERI:

TVIM TONKOVIĆ d.o.o., Kolodvorska 56, KUTINA, tel: 680 – 999, Fax: 684-586
HAIĆ d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA,  tel: 683 – 584, Fax: 683-585
INSTALACIJE  "KATINIĆ", Zagrebačka 137 a, GORNJA GRAČENICA, tel: 098 901 8239
F. STIL d.o.o., Trg Grofova Erdödya 22, POPOVAČA, tel: 670-751
TERMOMONT, Ante Starčevića 113, OKUČANI, tel/fax: 035-372-036
MI-MARIS d.o.o., Žitna 12, 10 310 IVANIĆ GRAD, 01-2882-250PLINOSERVISERI:
TVIM TONKOVIĆ d.o.o., Kolodvorska 56, KUTINA, tel: 680 – 999, Fax: 684-586
TERMOMONT, Ante Starčevića 113, OKUČANI, tel/fax: 035-372-036
TVIM TONKOVIĆ d.o.o., Kolodvorska 56, KUTINA, tel: 680 – 999, Fax: 684-586
HAIĆ d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA, tel: 683 – 584, Fax: 683-585
TVIM TONKOVIĆ d.o.o., Kolodvorska 56, KUTINA, tel: 680 – 999, Fax: 684-586
TVIM TONKOVIĆ d.o.o., Kolodvorska 56, KUTINA, tel: 680 – 999, Fax: 684-586
TVIM TONKOVIĆ d.o.o., Kolodvorska 56, KUTINA, tel: 680 – 999, Fax: 684-586l
TVIM TONKOVIĆ d.o.o., Kolodvorska 56, KUTINA, tel: 680 – 999, Fax: 684-586l

HAIĆ d.o.o., Vladimira Nazora 3, KUTINA, tel: 683 – 584, Fax: 683-585
TERMOMONT, Ante Starčevića 113, OKUČANI, tel/fax: 035-372-036 l

TERMOMONT, Ante Starčevića 113, OKUČANI, tel/fax: 035-372-036


POPIS OVLAŠTENIH DIMNJAČARA:

  1. NADLEŽNI DIMNJAČAR KUTINA -  EKO-VULKAN, vl. Zlatko Šneler, ZAGREBAČKA 138, 44 318 GORNJA GRAČENICA,    657 – 027
  2. NADLEŽNI DIMNJAČAR POPOVAČA - DIMKO, DIMNJAČARSKI OBRT, vl. Milan Lukač, PODBRĐE bb, 44 317 POPOVAČA,    679 – 597
  3. NADLEŽNI DIMNJAČAR VELIKA LUDINA-DRAGUTIN ŠNELER, MOSLAVAČKA 25, DONJA GRAČENICA, 656-109

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.