19. siječnja 2022.
Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Minimiziraj
Kvaliteta usluge

IZVJEŠĆE O KVALITETI OPSKRBE PLINOM ZA 2014. GODINU

Sukladno članku 43. Stavak 3 i 4 Općih uvjeta opskrbe plinom ( NN 158/13), Moslavina Plin, objavljuje Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2014. godinu.

1.    Reklamacije i prigovor kupaca prirodnog plina

Reklamacije i prigovori kupaca prirodnog plina zaprimaju se putem: fax-uređaja, elektroničkom poštom, telefonskim putem, pismenim putem, te osobno u sjedištu tvrtke na adresi Trg kralja Tomislava 6, Kutina.

U 2014. godini zaprimljen je 251 prigovor, sve reklamacije su pozitivno riješene.  Reklamacija po drugim osnovama nije bilo.

2.    Kvaliteta prirodnog plina

Kvaliteta prirodnog plina tijekom 2014. godine bila je u granicama propisanim Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 18/13), te nije bilo nikakvih pritužbi na istu.

3.    Edukacija kupaca prirodnog plina

Moslavina Plin d.o.o. objavila je edukativnu brošuru – Uputstvo za pravilno korištenje prirodnog plina, u kojima se navedene upute i informacije o učinkovitom i sigurnom korištenju prirodnog plina kao energenta. Svim potrošačima u kategoriji  kućanstva podijeljeno je uputstvo uz računa za  mjesec ožujak 2014. godine. 

4.    Količina isporučenog plina

Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (158/13) uz račune za mjesec prosinac 2014. godine svim potrošačima u kategoriji kućanstva podijeljen je pregled potrošnje za 2014 godine sa mjesečnom potrošnjom  i ukupnom godišnjom potrošnjom.

5.    Komunikacija sa kupcima

U komunikaciji sa našim kupcima, uvijek stojimo na raspolaganju za sve upite, a vezano uz djelatnost opskrbe i distribucije prirodnog plina na našem distribucijskom području.

Način komunikacije s našim kupcima odvija se putem:

Telefon i fax uređaji: na glavni telefonski broj (centrala) i fax uređaj koji su javno dostupni, a to su brojevi 044/691-080 i broj fax-a: 044/625-053 s kojeg se prema zahtjevu kupca prosljeđuju na druge telefone unutar društva. Na internetskoj stranici (http://www.moslavinaplin.hr/Kontakt.aspx) nalaze se direktni telefonski brojevi pojedinih odjela unutar našeg društva.

Elektronička pošta (e-mail):  korisnicima je osigurana centralna mail adresa društva:  moslavinaplin@moslavinaplin.hr , na internetskoj stranici (http://www.moslavinaplin.hr/Kontakt.aspx) nalaze se direktne mail adrese pojedinih odjela unutar našeg društva.

WEB stranica: Na našim službenim stranicama www.moslavinaplin.hr nastojimo informirati kupce o našem trgovačkom društvu, prirodnom plinom  kao energentu, cijeni prirodnog plina, cijenama nestandardnih usluga, informacijama o kvaliteti prirodnog plina.  Putem Web stranice omogućili smo dostavu većeg broja podataka: OIB-a, dostava očitanja brojila, reklamacija i prigovora. Također su objavljeni tipski ugovori i obrasci, informacije o tijeku i načinu izvođenja izgradnje plinskog priključaka, popis ovlaštenih plinoinstalatera, servisera plinskih uređaja, dimnjačara i projektanata na našem distribucijskom sustavu.Moslavina Plin, kao opskrbljivač plinom, će pružati kvalitetnu uslugu opskrbe prirodnim plinom na način kako je to propisano Općim uvjetima, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina.

Kvaliteta javne usluge opskrbe prirodnim plinom znači pouzdanost isporuke plina, a mjeri se brojem neplaniranih prekida isporuke plina na obračunskom mjernom mjestu i njihovom trajanju u tijeku kalendarske godine.

Pri mjerenju pouzdanosti isporuke plina ne uzimaju se u obzir prekidi nastali zbog djelovanja više sile ili trećih osoba, zbog radova na pregledu, ispitivanju, održavanju, remontu, dogradnji ili rekonstrukciji plinskoga sustava te zbog priključivanja novih korisnika na plinski sustav.

Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu ima pravo prigovora na kvalitetu usluge opskrbljivača u obvezi javne usluge, a MOSLAVINA PLIN se obvezuje u roku od 30 dana od primitka prigovora donijeti odluku o prigovoru i izvijestiti kupca.

MOSLAVINA PLIN se obvezuje opskrbljivati kupce plinom standardne kvalitete koju dobavljač plina isporučuje u distribucijski sustav u skladu s Općim uvjetima.

 Ako je kupac nezadovoljan kvalitetom plina, može podnijeti pisani prigovor, a MOSLAVINA PLIN, se obvezuje u roku od 15 dana od primitka prigovora ispitati kvalitetu plina i u roku od 30 dana donijeti odluku o prigovoru. U slučaju neutemeljenog prigovora, troškove ispitivanja kvalitete plina snosi kupac.

Pregled kvaliteta usluga za 2011 godinu.pdf

 

 

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.