18. svibnja 2022.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Obavijesti
Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina
23.1.2017.

Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA. Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Prilog 1.

Energetski subjekt: MOSLAVINA PLIN d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

 

Vrsta tarifnih stavki

Oznaka
tarifne stavke

Tarifni model

Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja

 (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T

T+1

T+2

T+3

T+4

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina

Ts1

TM1

0,0384

0,0387

0,0389

0,0391

0,0393

kn/kWh

TM2

0,0384

0,0387

0,0389

0,0391

0,0393

kn/kWh

TM3

0,0307

0,0310

0,0311

0,0313

0,0314

kn/kWh

TM4

0,0288

0,0290

0,0292

0,0293

0,0295

kn/kWh

TM5

0,0269

0,0271

0,0272

0,0274

0,0275

kn/kWh

TM6

0,0250

0,0252

0,0253

0,0254

0,0255

kn/kWh

TM7

0,0230

0,0232

0,0233

0,0235

0,0236

kn/kWh

TM8

0,0211

0,0213

0,0214

0,0215

0,0216

kn/kWh

TM9

0,0154

0,0155

0,0156

0,0156

0,0157

kn/kWh

TM10

0,0115

0,0116

0,0117

0,0117

0,0118

kn/kWh

TM11

0,0077

0,0077

0,0078

0,0078

0,0079

kn/kWh

TM12

0,0038

0,0039

0,0039

0,0039

0,0039

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10

10

10

10

10

kn

TM2

10

10

10

10

10

kn

TM3

20

20

20

20

20

kn

TM4

30

30

30

30

30

kn

TM5

40

40

40

40

40

kn

TM6

60

60

60

60

60

kn

TM7

100

100

100

100

100

kn

TM8

150

150

150

150

150

kn

TM9

200

200

200

200

200

kn

TM10

300

300

300

300

300

kn

TM11

400

400

400

400

400

kn

TM12

500

500

500

500

500

kn

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Naslovnica

Vijesti
Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.