23. rujna 2021.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Obavijesti
Cijena plina poduzetništvo - TM2
21.3.2013.

MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6, kao opskrbljivač tarifnih kupaca, temeljem povećanih fiksnih troškova, koji se pokrivaju iz prodajne cijene plin , donosi sljedeću odluku:

 

ODLUKU

 O UTVRĐIVANJE IZNOSA PRODAJNE CIJENE PLINA I DONJE OGRJEVNE VRIJEDNOSTI ZA  TARIFNE KUPCE - PODUZETNIŠTVO

(Tarifni model TM2)

Cijena prirodnog plina za (tarifni model TM2) , utvrđuje se u visini : 0,435388 (bez PDV-a)
Plin prosječne ogrjevne vrijednosti Hdsp iznosi 9,463889 kWh/m3

                      Prethodno utvrđena cijena primjenjuje se od 01.03.2013.

 

                                                                                                              Moslavina plin d.o.o. Kutina

                                                                                                             Direktor: Nada Falica, oec.Naslovnica

Vijesti
Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.