29. ožujka 2020.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Obavijesti
Javna usluga opskrbe plinom - cijene plina za razdoblje od 01.04.2018.god. do 31.07.2018.god.
4.5.2018.

Na temelju članka 11.stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („NN“120/12),članka 29. Zakona o energiji („NN“,broj 120/12,14/14 i 102/15) i članka 19. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu („NN“,broj 26/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 2.ožujka 2018. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.travnja do 31.srpnja 2018.godine. U niže navedenoj tablici nalaze se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.travnja do 31.srpnja 2018.godine za Moslavina Plin d.o.o. („Narodne novine“ broj 127/2017).

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom od 1. travnja 2018. do 31. srpnja 2018.godine..pdf


Naslovnica

Vijesti
Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.