28. veljače 2020.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Obavijesti
Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina
23.1.2017.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2017. GODINU. Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja  2017. godine do 31. ožujka 2017. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.
Prilog 1.

Energetski subjekt: MOSLAVINA PLIN d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina

Vrsta tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK
NABAVE PLINA

TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA

TROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE
PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina

Ts1

TM1

0,1734

0,0384

0,0149

0,2267

kn/kWh

TM2

0,0384

0,2267

kn/kWh

TM3

0,0307

0,2190

kn/kWh

TM4

0,0288

0,2171

kn/kWh

TM5

0,0269

0,2152

kn/kWh

TM6

0,0250

0,2133

kn/kWh

TM7

0,0230

0,2113

kn/kWh

TM8

0,0211

0,2094

kn/kWh

TM9

0,0154

0,2037

kn/kWh

TM10

0,0115

0,1998

kn/kWh

TM11

0,0077

0,1960

kn/kWh

TM12

0,0038

0,1921

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

10,00

1,00

11,00

kn

TM2

10,00

1,00

11,00

kn

TM3

20,00

2,00

22,00

kn

TM4

30,00

3,00

33,00

kn

TM5

40,00

4,00

44,00

kn

TM6

60,00

6,00

66,00

kn

TM7

100,00

10,00

110,00

kn

TM8

150,00

15,00

165,00

kn

TM9

200,00

20,00

220,00

kn

TM10

300,00

30,00

330,00

kn

TM11

400,00

40,00

440,00

kn

TM12

500,00

50,00

550,00

kn


Napomena:
Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Naslovnica

Vijesti
Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.