19. siječnja 2022.
Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Minimiziraj
Katalog informacija
Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Moslavina plin d.o.o., Kutina, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/ 03, 144/10 i 77/11). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Moslavini plin d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazaca zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • Na adresu Moslavina plin d.o.o., Trg kralja Tomislava 6, Kutina
  • na broj fax-a: 044/ 625-053
  • elektroničkom poštom na: moslavinaplin@moslavinaplin.hr
  • donijeti osobno u Moslavina plin d.o.o., Trg kralja Tomislava 6, Kutina, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 044/691-080


Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.