18. svibnja 2022.
Anketa

Da li ste zadovoljni uslugama Moslavina plina d.o.o.
Kakvu potrošnju u odnosu na prošlu godinu predviđate?Kako plaćate naše račune?


Pošalji  Rezultati

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Dobro došli!

Dobro došli na web stranicu Moslavine Plina d.o.o. Kutina.

Moslavina Plin je distributer prirodnog plina za područje gradova Kutine i Popovače te općine Velika Ludina. Od srpnja 2020. godine dio je E.ON grupe, jedne od vodećih energetskih kompanija u Europi sa 50 milijuna kupaca plina i električne energije u 15 europskih zemalja.

Direktori: Dean Gnjidić i Božidar Đurković

           

HITNE INTERVENCIJE
044 684 038
0800 3665


Obavijesti
Aktualno | Arhiva

Natječaj za nabavu prirodnog plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu


21.4.2022.
Članice E.ON grupe Koprivnica plin d.o.o., Montcogim-Plinara d.o.o., Moslavina Plin d.o.o. i Plin Projekt d.o.o. sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19,36/20;100/21) čl.13. raspisuju:
Natječaj za nabavu prirodnog plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu.
Ponude dostaviti na info@koprivnica-plin.hr
Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak, 25.04.2022. u 12 sati.


Broj čitanja: 48 ... Pročitajte više

OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA MOSLAVINA PLINA D.O.O.


25.9.2020.

Ovim putem obavještavamo naše krajnje kupce da je 9. srpnja 2020. tvrtka E.ON Hrvatska postala stopostotnim vlasnikom tvrtke za distribuciju i opskrbu plina Moslavina Plin d.o.o. E.ON je jedan od vodećih opskrbljivača plinom i električnom energijom u Hrvatskoj te jedna od vodećih energetskih kompanija u Europi sa 50 milijuna kupaca u 15 zemalja.

Važno je naglasiti da Vaš distributer i opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge i dalje ostaje Moslavina Plin. Vaši trenutni ugovorni uvjeti opskrbe plinom u obvezi javne usluge ostaju nepromijenjeni.

Ulaskom u E.ON-ovu obitelj, Moslavina Plin od sada Vam je u mogućnosti ponuditi najnižu cijenu plina u Hrvatskoj! Naša tržišna ponuda za kućanstva uključuje:

  •  8,05 posto nižu cijenu plina od cijene plina u obvezi javne usluge koju trenutno imate

Kako biste ostvarili ovu atraktivnu ponudu koja u Vaš dom donosi značajnu uštedu na režijama, potrebno je popuniti i potpisati obrazac zahtjeva i ugovor o opskrbi plinom, koje smo uputili poštom na Vašu adresu.

Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva te jedan popunjen i potpisan primjerak ugovora molimo poštom povratno pošaljite u Moslavina Plin koristeći priloženu kuvertu s već plaćenom poštarinom. Ako želite, navedenu dokumentaciju isto tako možete dostaviti osobno u Moslavina Plin, Trg kralja Tomislava 6, Kutina.

Za više informacija o ovoj atraktivnoj ponudi, molimo kontaktirajte nas putem telefona na broj 044 691 080 ili nam se obratite pismenim putem na e-mail moslavinaplin@moslavinaplin.hr


Broj čitanja: 1595 ... Pročitajte više

Pravila o zaštiti osobnih podataka


17.9.2020.

Broj čitanja: 1305 ... Pročitajte više

OČITANJE POTROŠNJE PRIRODNOG PLINA


30.3.2020.

! Očitanje potrošnje prirodnog plina !

Obavještavamo cijenjene potrošače da će zbog uvođenja posebnih mjera na nacionalnoj razini prouzrokovanih pojavom korona virusa,  MOSLAVINA PLIN d.o.o.  za period od 1.1. do 31. 03. 2020. vršiti obračun potrošnje prirodnog plina na temelju dojave građana o stanju plinomjera i na temelju procjene za one potrošače plina koji ne dostave stanje plinomjera.

Molimo potrošače plina da ukoliko žele obračun na temelju stvarnog stanja plinomjera da sami očitaju stanje i dostave nam najkasnije do 06. travnja stanje plinomjera.


Broj čitanja: 3726 ... Pročitajte više

Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom-cijene plina za razdoblje od 1.4 do 31.12 2020. te od 1.1 do 31.3.2021. god.


23.3.2020.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 21. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18 i 14/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2020. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.

Cjenik u potpunosti možete pogledati ovdje.

Broj čitanja: 2482 ... Pročitajte više

OBAVIJEST O PRIMANJU STRANAKA U POSLOVNIM PROSTORIJAMA


16.3.2020.
OBAVIJEST O PRIMANJU STRANAKA U POSLOVNIM PROSTORIJAMA
MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, Trg kralja Tomislava 6

Zbog novonastale situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina do daljnjeg neće primati stranke
osobno već će se komunikacija obavljati isključivo putem telefona 044-691-080, 044-691-085, 044-691-086 i broja za hitne
intervencije 0800-3665 ili adrese elektroničke pošte moslavinaplin@moslavinaplin.hr

Gore navedene mjere provoditi će se od 16.03.2020. do opoziva.

Molimo stranke za razumijevanje.

                                                                              Uprava društva

Broj čitanja: 1650 ... Pročitajte više
 
Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.