19. svibnja 2022.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

LokacijaOpći podaci

Moslavina plin d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 KUTINA

Centrala: 044/ 691 – 080
Fax: 044/ 625 – 053
E-mail: moslavinaplin@moslavinaplin.hr

MB: 1664247  OBI:78223722602
Trgovački sud: Kutina, MBS: 080439775
Temeljni kapital: 8.823.800,00 kn i uplaćen u cijelosti.


Direktori: Božidar Đurković i Dean Gnjidić

 
IBAN: HR62 2340 0091 1100 9087 8 Privredna banka Zagreb
 

Odjel opskrbe

044/ 691-085 Rukovoditelj opskrbe
e-mail:opskrba@moslavinaplin.hr

044/691–086 Odjel očitanja i fakturiranja
e-mail: ocitanja@moslavinaplin.hr


044/691–088 Odjel reklamacije
e-mail: reklamacije@moslavinaplin.hr

 

Odjel distribucije

044/ 691–084 Rukovoditelj distribucije

0800–3665 Besplatan telefon za hitne intervencije

044/ 684–038 Hitne intervencije

e-mail:distribucija@moslavinaplin.hr


Računovodstvo

044/ 691 – 087


Blagajna

044/ 691 -089      Radno vrijeme sa strankama: 07:00 – 14:00 od ponedjeljak do petka

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.