18. svibnja 2022.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi

Odluka o nabavi:

Odluku za nabavu robe, usluga i radova do propisanih vrijednosti_interni....pdf
Moslavina Plin d.o.o., kao javni naručitelj, objavljuje da s obzirom na razloge utvrđene u članku 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11)“ nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Minimiziraj
Javna nabava

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.