18. prosinca 2017.
Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Minimiziraj
Kvaliteta prirodnog plina

1.    PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima opskrbe plinom (NN br. 158/13).

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila distribucijskog sustava (NN br. 155/14) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb. Izvještaj o kvaliteti plina izrađuje ovlaštena mjeriteljska kuća, a kvaliteta plina prati se uzimanjem uzoraka s ulaza u distribucijski sustav: MRS KUTINA  i MRS OKOLI.

Sukladno čl. 57. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14) Moslavina Plin d.o.o. u svojstvu operatora distribucijskog sustava objavljuje na internetskoj stranici polumjesečno izvješće o kvaliteti plina kako slijedi:

Siječanj:

Kutina 15012017.pdf   Okoli 15012017.pdf

Kutina 31012017.pdf   Okoli 31012017.pdf

Veljača:

Kutina 15022017.pdf   Okoli 15022017.pdf

Kutina 28022017.pdf   Okoli 28022017.pdf

Ožujak:

Kutina 15032017.pdf   Okoli 15032017.pdf

Kutina 31032017.pdf   Okoli 31032017.pdf

Travanj:

Kutina 15042017.pdf   Okoli 15042017.pdf

Kutina 30042017.pdf   Okoli 30042017.pdf

Svibanj

Kutina 15052017.pdf   Okoli 15052017.pdf
Kutina 31052017.pdf   Okoli 31052017.pdf

Lipanj

Kutina 15062017.pdf   Okoli 15062017.pdf
Kutina 30062017.pdf   Okoli 30062017.pdf

Srpanj
Kutina 15072017.pdf   Okoli 15072017.pdf
Kutina 31072017.pdf   Okoli 31072017.pdf

Kolovoz

Kutina 15082017.pdf   Okoli 15082017.pdf

Kutina 31082017.pdf   Okoli 31082017.pdf

Rujan

Kutina 15092017.pdf   Okoli 15092017.pdf
Kutina 30092017.pdf   Okoli 30092017.pdf

Listopad

Kutina 15102017.pdf   Okoli 15102017.pdf
Kutina 31102017.pdf   Okoli 31102017.pdf

Studeni
Kutina 15112017.pdf   Okoli 15112017.pdf
Kutina 30112017.pdf   Okoli 30112017.pdf


3.  UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh).

Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokružene na šest decimalna mjesta.

Izvještaj o kvaliteti plina za 2016. godinu

Siječanj

Kutina 15012016.pdf   Okoli 15012016.pdf

Kutina 31012016.pdf   Okoli 31012016.pdf

Veljača

Kutina 15022016.pdf   Okoli 15022016.pdf

Kutina 29022016.pdf   Okoli 29022016.pdf

Ožujak

Kutina 15032016.pdf   Okoli 15032016.pdf

Kutina 31032016.pdf   Okoli 31032016.pdf

Travanj

Kutina 15042016.pdf   Okoli 15042016.pdf

Kutina 30042016.pdf   Okoli 30042016.pdf

Svibanj

Kutina 15052016.pdf   Okoli 15052016.pdf

Kutina 31052016.pdf   Okoli 31052016.pdf

Lipanj

Kutina 15062016.pdf   Okoli 15062016.pdf

Kutina 31062016.pdf   Okoli 31062016.pdf

Srpanj

Kutina 15072016.pdf   Okoli 15072016.pdf

Kutina 31072016.pdf   Okoli 31072016.pdf

Kolovoz

Kutina 15082016.pdf    Okoli 15082016.pdf

Kutina 31082016.pdf    Okoli 31082016.pdf

Rujan

Kutina 15092016.pdf    Okoli 15092016.pdf

Kutina 30092016.pdf    Okoli 30092016.pdf

Listopad

Kutina 15102016.pdf    Okoli 15102016.pdf

Kutina 31102016.pdf    Okoli 31102016.pdf

Studeni

Kutina 15112016.pdf    Okoli 15112016.pdf

Kutina 30112016.pdf    Okoli 30112016.pdf

Prosinac

Kutina 15122016.pdf    Okoli 31122016.pdf

Kutina 31122016.pdf    Okoli 31122016.pdf

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.