19. ožujka 2018.
Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Minimiziraj
Kvaliteta prirodnog plina

1.    PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima opskrbe plinom (NN br. 158/13, NN 74/17).2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila distribucijskog sustava (NN br. 155/14, NN 43/17) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb. Izvještaj o kvaliteti plina izrađuje ovlaštena mjeriteljska kuća, a kvaliteta plina prati se uzimanjem uzoraka s ulaza u distribucijski sustav: MRS KUTINA  i MRS OKOLI.

Sukladno čl. 57. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14, NN 43/17) Moslavina Plin d.o.o. u svojstvu operatora distribucijskog sustava objavljuje na internetskoj stranici polumjesečno izvješće o kvaliteti plina kako slijedi:Siječanj:Kutina 15012018.pdf   Okoli 15012018.pdfKutina 31012018.pdf   Okoli 31012018.pdf

Veljača

Kutina 15022018.pdf   Okoli 15022018.pdf

Kutina 28022018.pdf   Okoli 28022018.pdf

 

3.  UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh).

Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14, NN 43/17) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokružene na šest decimalna mjesta.

Izvještaj o kvaliteti plina za 2017. godinu

Siječanj:

Kutina 15012017.pdf   Okoli 15012017.pdfKutina 31012017.pdf   Okoli 31012017.pdfVeljača:

Kutina 15022017.pdf   Okoli 15022017.pdfKutina 28022017.pdf   Okoli 28022017.pdfOžujak:

Kutina 15032017.pdf   Okoli 15032017.pdfKutina 31032017.pdf   Okoli 31032017.pdfTravanj:

Kutina 15042017.pdf   Okoli 15042017.pdfKutina 30042017.pdf   Okoli 30042017.pdfSvibanj:

Kutina 15052017.pdf   Okoli 15052017.pdfKutina 31052017.pdf   Okoli 31052017.pdfLipanj:

Kutina 15062017.pdf   Okoli 15062017.pdfKutina 30062017.pdf   Okoli 30062017.pdfSrpanj:

Kutina 15072017.pdf   Okoli 15072017.pdfKutina 31072017.pdf   Okoli 31072017.pdfKolovoz:

Kutina 15082017.pdf   Okoli 15082017.pdfKutina 31082017.pdf   Okoli 31082017.pdfRujan:

Kutina 15092017.pdf   Okoli 15092017.pdfKutina 30092017.pdf   Okoli 30092017.pdfListopad:

Kutina 15102017.pdf   Okoli 15102017.pdfKutina 31102017.pdf   Okoli 31102017.pdfStudeni:

Kutina 15112017.pdf   Okoli 15112017.pdfKutina 30112017.pdf   Okoli 30112017.pdfProsinac:

Kutina 15122017.pdf   Okoli 15122017.pdfKutina 31122017.pdf   Okoli 31122017.pdfPočetna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.