23. siječnja 2019.
Potrošnja plina

Informativni izračun troškova potrošnje plina
Sada možete sami izračunati potrošnju plina ovdje.

Minimiziraj
Kvaliteta prirodnog plina

1.    PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima opskrbe plinom (NN br. 158/13, NN 74/17).

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila distribucijskog sustava (NN br. 155/14, NN 43/17) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb. Izvještaj o kvaliteti plina izrađuje ovlaštena mjeriteljska kuća, a kvaliteta plina prati se uzimanjem uzoraka s ulaza u distribucijski sustav: MRS KUTINA  i MRS OKOLI.

Sukladno čl. 57. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14, NN 43/17) Moslavina Plin d.o.o. u svojstvu operatora distribucijskog sustava objavljuje na internetskoj stranici polumjesečno izvješće o kvaliteti plina kako slijedi:

Siječanj:
Kutina 15012018.pdf   Okoli 15012018.pdf
Kutina 31012018.pdf   Okoli 31012018.pdf

Veljača

Ožujak
Kutina 15032018.pdf   Okoli 15032018.pdf
Kutina 31032018.pdf   Okoli 31032018.pdf

Travanj
Kutina 15042018.pdf   Okoli 15042018.pdf
Kutina 30042018.pdf   Okoli 30042018.pdf

Svibanj
Kutina 15052018.pdf   Okoli 15052018.pdf
Kutina 31052018.pdf   Okoli 31052018.pdf

Lipanj
Kutina 15062018.pdf   Okoli 15062018.pdf
Kutina 30062018.pdf   Okoli 30062018.pdf

Srpanj
Kutina 15072018.pdf   Okoli 15072018.pdf
Kutina 31072018.pdf   Okoli 31072018.pdf

Kolovoz
Kutina 15082018.pdf   Okoli 15082018.pdf
Kutina 31082018.pdf   Okoli 31082018.pdf

Rujan
Kutina 15092018.pdf   Okoli 15092018.pdf
Kutina 30092018.pdf   Okoli 30092018.pdf

Listopad
Kutina 15102018.pdf   Okoli 15102018.pdf
Kutina 31102018.pdf   Okoli 31102018.pdf

Studeni
Kutina 15112018.pdf   Okoli 15112018.pdf
Kutina 30112018.pdf   Okoli 30112018.pdf

Prosinac
Kutina 15122018.pdf   Okoli 15122018.pdf
Kutina 31122018.pdf   Okoli 31122018.pdf
 

3.  UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh).

Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14, NN 43/17) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokružene na šest decimalna mjesta.

Izvještaj o kvaliteti plina za 2017. godinu

Siječanj:

Kutina 15012017.pdf   Okoli 15012017.pdf
Kutina 31012017.pdf   Okoli 31012017.pdf

Veljača:

Kutina 15022017.pdf   Okoli 15022017.pdf
Kutina 28022017.pdf   Okoli 28022017.pdf

Ožujak:

Kutina 15032017.pdf   Okoli 15032017.pdf
Kutina 31032017.pdf   Okoli 31032017.pdf

Travanj:

Kutina 15042017.pdf   Okoli 15042017.pdf
Kutina 30042017.pdf   Okoli 30042017.pdf

Svibanj:

Kutina 15052017.pdf   Okoli 15052017.pdf
Kutina 31052017.pdf   Okoli 31052017.pdf

Lipanj:

Kutina 15062017.pdf   Okoli 15062017.pdf
Kutina 30062017.pdf   Okoli 30062017.pdf
Srpanj:

Kutina 15072017.pdf   Okoli 15072017.pdf
Kutina 31072017.pdf   Okoli 31072017.pdf

Kolovoz:

Kutina 15082017.pdf   Okoli 15082017.pdf
Kutina 31082017.pdf   Okoli 31082017.pdf

Rujan:

Kutina 15092017.pdf   Okoli 15092017.pdf
Kutina 30092017.pdf   Okoli 30092017.pdf

Listopad:

Kutina 15102017.pdf   Okoli 15102017.pdf
Kutina 31102017.pdf   Okoli 31102017.pdf

Studeni:

Kutina 15112017.pdf   Okoli 15112017.pdf
Kutina 30112017.pdf   Okoli 30112017.pdf

Prosinac:

Kutina 15122017.pdf   Okoli 15122017.pdf
Kutina 31122017.pdf   Okoli 31122017.pdf

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.