18. veljače 2018.
Stanje brojila

Od sada stanje brojila možete predati i na internetu ! Kako? Više o tome saznajte ovdje.

Plin kalkulator

Prijašnje  stanje brojila:
Sadašnje stanje brojila:


Količina Jedinična cijena
Iznos naknade
Razlika potrošnje
Fiksna mjesečna
naknada
1,00
Potrošnja energije
(kwh)
Porezna osnovica
PDV 25 %
Zbrojni iznos


 
Preračunavanje iz m3 u kWh vrši se na slijedeći način:
 
E[kwh]=V[Sm3]*Hdsp[kwh/Sm3]
 
E (kWH) - količina (energija) isporučenog plina
V (Sm3) - količina (volumen) isporučenog plina utvrđena očitanjem mjernog uređaja
Hdsp (kWh/Sm3) - Izmjerena donja ogijevna vrijednost dobivena kromatografskom analizom za pojedini mjesec

Početna   |   Potrošači   |   Priključenja   |   Prirodni plin   |   Javna nabava   |   Tipski ugovori   |   Kontakt   |   Prigovor
© Moslavina Plin d.o.o. | Stranice izradio: OmniAspect d.o.o.